Hướng dẫn nhập học

Cách gửi hồ sơ

①Người đăng ký gửi bộ hồ sơ theo mẫu, và kèm 20000 yên là lệ phí tuyển chọn hồ sơ.
②Hồ sơ được chọn sẽ được gửi lên Cục xuất nhập cảnh Tokyo để xin giấy chứng nhận tư cách lưu trú.
③Cục xuất nhập cảnh Tokyo thông báo kết quả xét duyệt tư cách lưu trú.
④Nhà trường gửi kết quả xét duyệt đến người đăng ký hoặc người đại diện.
⑤Người đỗ gửi tiền học phí đến tài khoản chỉ định của nhà trường.
⑥Sau khi xác nhận nộp tiền đủ, nhà trường sẽ gửi giấy chứng nhận tư cách lưu trú.

※hú ý: Học phí đã nộp sẽ không trả lại dù bất cứ lý do gì. Mong các bạn lưu ý.

Điều kiện nhập học Đã học xong hệ phổ thông 12 năm trở lên hoặc tương đương, yêu thích việc học tiếng Nhật.
Thời gian nhập học tháng 4, tháng 7, tháng 10, tháng 1.
Số lượng tối đa 200 học sinh (cả lớp sáng, lớp chiều)
Khóa học 2 năm, 1 năm 9 tháng, 1 năm 6 tháng, 1 năm 3 tháng.

Hồ sơ yêu cầu

Tóm lược hồ sơ cần nộp

Tùy theo lý lịch học sinh và công việc của người bảo trơ, và tùy từng quốc gia, các giấy tờ yêu cầu có thể khác nhau, Hãy liên hệ với chúng tôi trước khi làm hồ sơ.

Hồ sơ nhập học Mẫu đơn do trường chỉ định(phải điền vào tất cả các mục)
Ảnh 6 ảnh 3x4cm, đằng sau có ghi họ tên
Sơ yếu lí lịch Địa chỉ và tên cơ quan không được viết tắt. Đi lính hoặc đi làm thêm thì viết vào mục kinh nghiệm đi làm.(Hãy thông báo nếu đã lập gia đình)
Lý do du học Ghi cụ thể lý do du học và dịch sang tiếng Nhật.
Giấy cam kết trả học phí Trong giấy cam kết trả học phí, phải dịch sang tiếng Nhật phần [Nguyện vọng trả học phí] và [cách thức trả học phí]
Chứng nhận tốt nghiệp Chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản gốc bằng tốt nghiệp
Giấy tờ khác Nộp thêm nếu có yêu cầu.
  • Trong phần yêu cầu ghi rõ họ tên, hãy nhớ đóng dấu (ký tên) sau khi ghi họ tên.
  • Các chứng chỉ nộp lên Cục xuất nhập cảnh không được trả lại.
  • Các giấy tờ không viết bằng tiếng Nhật thì phải có bản dịch tiếng Nhật kèm theo.
  • Tùy từng trường hợp có thể phải nộp thêm giấy tờ do Cục xuất nhập cảnh yêu cầu.